032. Історія та археологія

Факультет гуманітарних наук
Магістр
Освітня програма: Історія

Освітньо-наукова програма готує дослідників української та європейської історії від ранньомодерного часу до сучасності. Мета підготовки істориків у КМА, з одного боку, визначається затребуваністю висококваліфікованих фахівців з історії, які володіють найновішим методологічним інструментарієм, є інтегрованими в міжнародну наукову спільноту, здатні вивести історичну науку з-під впливу радянської історіографії, під яким вона досі перебуває, а також сприяти її методологічному оновленню. З іншого боку — потребою українського суспільства в професіоналах зі знанням іноземних мов, загальногуманітарною підготовкою, здатними критично мислити, аналізувати явища минулого і сучасного, опрацьовувати великі обсяги різнорідної інформації, писати дослідницькі й аналітичні тексти тощо. Мета визначає зміст підготовки фахівців-істориків у КМА на перетині конкретно-історичного і загальногуманітарного знання й компетентностей, ґрунтовної мовної підготовки, орієнтації на потреби сучасного ринку праці.

Навчання проводиться у формі лекцій та науково-дослідних семінарів із наголосом на діалогічній формі співпраці викладач-студент. Висока якість освітнього процесу забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри історії, залученню до викладання провідних фахівців з інших навчальних закладів та інститутів НАН України, а також провідних закордонних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх і наукових проєктах, а також співпраці із зарубіжними вишами.

До викладання регулярно залучаються гостьові професори з Великої Британії, Італії, США, Португалії, Франції тощо. Додаткові можливості слухачі програми отримують від участі в численних програмах міжнародної мобільності.

Викладачі кафедри мають також практичний досвід публічної та проєктної діяльності, роботи в аналітичних центрах, різних установах. Студентів заохочують до організації різноманітних заходів, що сприяє розвитку комунікативних навичок та відповідальності, умінню приймати самостійні рішення і вирішувати посталі проблеми.

Викладачі кафедри також займаються розвитком Центру польських та європейських студій в КМА, що став знаною у Києві платформою проведення публічних заходів, презентацій книжок, дискусій.

Водночас, кафедра розвиває співпрацю зі своїми випускниками, яких залучають до проведення тренінгів, семінарів та воркшопів, важливих для успішного працевлаштування студентів після завершення навчання в університеті. 

Випускники магістерської програми часто продовжують навчання на PhD-програмах КМА, а також інших провідних вітчизняних і закордонних вишів. Маючи ґрунтовну, не лише історичну, але й широку гуманітарну освіту, добру мовну підготовку, найзатребуваніші soft skills, наші випускники роблять успішну кар’єру як історики-науковці та викладачі, журналісти, перекладачі, працівники освітньої сфери, PR-менеджери, дипломати, архівісти, аналітики тощо.

З 2010 року в межах магістерської програми діє спільна навчальна програма з Варшавським університетом — «Історія Центрально-Східної Європи». Програма відкрита для усіх студентів ОНП «Історія», вона передбачає обов’язковий семестр навчання у Варшавському університеті і захист дипломної роботи перед спільною екзаменаційною комісією. Випускники програми отримують 2 дипломи: український державного зразка і диплом Варшавського університету.

8
бюджетних місць
22
контрактних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Спільна двомовна програма «Історія Центрально-Східної Європи», що реалізується силами кафедри історії та викладачів Варшавського університету

Викладачі кафедри, крім великого академічного досвіду, мають практичний досвід публічної та проєктної діяльності, роботи в аналітичних центрах, різних установах

Участь у міжнародних дослідницьких проєктах, міжнародна мобільність, долучення до навчання в провідних західних університетах

Авторські програми та співпраця з науково-дослідними центрами КМА, освітніми осередками Будапешта, Варшави, Гарварда, Альберти, Саскачевана

Індивідуальне планування вивчення навчальних дисциплін

Можливість опанування психолого-педагогічного блоку навчальних дисциплін, що дає право на викладацьку роботу

До викладання регулярно залучаються гостьові професори з Великої Британії, Італії, США, Португалії, Франції

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
142.0
на бюджет
112.3
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Грант Фонду Григорія та Розалії Смолярчуків

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Наталія Василівна Шліхта

Координатор набору