032. Історія та археологія

Факультет гуманітарних наук
Магістр
Освітня програма: Археологія

Магістр археології зі спеціальності 032 «Історія та археологія» підготовлений для роботи в освітній та науковій галузях. Археологи-магістри є багатопрофільними фахівцями з ґрунтовною теоретичною та практичною підготовкою для наукової діяльності в галузі археології, первісної історії, історії культури, антро­пології, музеєзнавства, охорони пам’яток історії та культури, а також підготовлені до вступу до аспірантури і написання кандидатської дисертації з археологічної тематики.

Основною метою ОНП є теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих спеціалістів згідно з потребами сучасного ринку праці. Програма складена з урахуванням кращого досвіду вітчизняної та закордонної освіти та науки, із залученням до викладання провідних науковців з Національної академії наук України та університетів Києва.

Для викладання більшості курсів запрошені знані археологи, які зробили значний особистий внесок у розробку наукової проблематики відпо­відного курсу. Навчання орієнтоване на поглиблене й всебічне вивчення останніх досягнень різноманітних дисциплін у сфері первісності.

При кафедрі археології працює науковий центр «Археологічна експедиція КМА» як підрозділ кафедри археології ФГН. Метою експедиції є організація самостійних археологічних досліджень викладачами та студентами КМА, поліпшення практичної підготовки останніх як майбутніх фахівців у галузі археології та історії.

Постійному підвищенню рівня фахової археологічної освіти в КМА сприяє орієнтація на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, свідченням чого є участь і проведення наукових семінарів і конференцій, видання тематичних колективних монографій (у межах наукових тем), систематична підготовка викладачами кафедри монографій, підручників, наукових статей, успішний захист дисертацій аспірантами і докторантами кафедри, проведення студентських наукових заходів тощо.

27 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість стажування за кордоном для студентів-відмінників

Поєднання навчальної діяльності з науковими студіями

Теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих спеціалістів згідно із потребами сучасного ринку праці

Урахування кращого досвіду вітчизняної та закордонної освіти і науки із залученням до викладання провідних науковців із Національної академії наук України

Можливість публікації матеріалів наукових досягнень у фахових виданнях

Можливість участі у вітчизняних та міжнародних конференціях, археологічних експедиціях

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
189.6
на бюджет
176.0
на контракт

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Грант Фонду Григорія та Розалії Смолярчуків

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Віктор Іванович Клочко

Координатор набору