051. Економіка

Факультет економічних наук
Кафедра економічної теорії
Аспірантура
Освітня програма: Економіка

Розвиток докторської програми зі спеціальності «Економіка» в КМА послідовно орієнтується на виконання так званих «Зальцбургских принципів», які формулюють вимоги до сучасної європейської реформи докторської освіти. Основним компонентом нашої докторської програми є слідування принципу розвитку знань шляхом оригінальних досліджень та забезпечення їх відповідності потребам практики. Засадничим принципом є вивчення сучасних наукових досягнень і управлінських механізмів їх практичної реалізації.

До викладання залучаються провідні українські науковці, які також мають досвід експертизи документів державної економічної політики. Запрошуються гостьові лектори з академічних, політичних та бізнесових структур. Повністю реалізується принцип залученості до інституційних стратегій та політики.

Аспіранти зорієнтовані на вирішення актуальних проблем української та європейської економіки, вони мають можливість апробації отриманих результатів перед основними потенційними роботодавцями – університетами, науково-дослідними інститутами, аналітичними центрами, що створює передумови для можливості професійного розвитку і майбутньої кар’єри аспіранта.

Забезпечується виконання принципу розмаїття докторських програм у Європі через надання аспірантам можливостей брати участь в європейських програмах Erasmus+, Miletus та ін. Ці програми надають аспіранту вибір місць стажування в європейських університетах.

Продовжується розвиток міжнародної кооперації кафедри економічної теорії з французьким університетом Université Paris Est Créteil (UPEC), Faculty of Economics and Management у напрямі створення спільної PhD-програми шляхом розширення теперішньої спільної магістерської програми подвійного диплому зі спеціальностей Economics та International Economics. У перспективі планується залучити інші іноземні університети до подібної міжнародної кооперації.

Принцип позиціонування аспірантів як починаючих дослідників повністю реалізується через залучення їх до навчального процесу та науково-дослідних тем кафедри економічної теорії, а також сприяння їхній участі в дослідницьких темах інших організацій за сумісництвом.

Аспіранти регулярно беруть участь у наукових конференціях. Принцип нагляду та оцінювання роботи аспірантів реалізується через слідування нормативно-правовій базі щодо інституту аспірантури та організації роботи Докторської школи КМА.

Реалізація принципу досягнення критичної маси реалізується через створення Докторською школою КМА умов для спільного функціонування і взаємодії усіх PhD-програм різних наукових галузей, яким притаманні свої специфічні інноваційні практики. На цьому терені розвивається міжнародна кооперація.

Принцип сприяння інноваційним структурам і забезпечення міждисциплінарного навчання реалізується через спільні програми та наукові заходи для усіх докторських програм університету, які адмініструє Докторська школа КМА, а також через створення організаційних умов для розширення залученості до міжнародної наукової кооперації.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Економіка»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
12
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Міждисциплінарний комплексний підхід – усі освітньо-наукові програми для здобуття ступеня доктора філософії у КМА вибудовуються на основі єдиної інституційної моделі і типового навчального плану

Впровадження глобальних стандартів наукової культури і сучасних практик наукової освіти ЄС, інституційна відкритість, автономія PhD-програм, прямий зв'язок навчальної і дослідницької роботи

Аналог міжнародних докторських програм Economics, що дозволяє студентам брати участь та отримувати гранти в різноманітних міжнародних програмах (ЄС та інших країн світу), які цілеспрямовано створюються для PhD-студентів

До процесу навчання постійно залучаються провідні іноземні професори, експерти міжнародних організацій, урядовці центральних органів влади України, успішні бізнесмени та інші стейкхолдери програми

У процесі навчання докторанти залучаються до викладацької та наукової роботи кафедри, набуваючи компетенції та досвіду для успішної викладацької та наукової роботи

Можливість проходити стажування та виконувати наукові дослідження в передових університетах Європи за програмами академічної мобільності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору