054. Соціологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра соціології
Бакалавр
Освітня програма: Соціологія

Соціологічна дисципліна вивчає соціальну поведінку та соціальне мислення індивідів, намагаючись пояснити функціонування соціальних груп, інституцій та динаміку соціальних процесів. Соціологія є емпіричною наукою, яка надає багато різнобічних знань і практичних навичок, оскільки має різні спеціалізовані галузі.

Відповідно наповнений навчальний план бакалаврської програми розрахований на чотири роки. БП «Соціологія» має широкий спектр навчальних дисциплін та надає підготовку як для подальшої наукової кар’єри (через магістеріум до аспірантури та докторантури), так і для аналітичної роботи в галузях поза межами суто наукової сфери, що вимагають уміння працювати з даними та/чи досвіду побудови програми для збору соціальної інформації (бізнес, маркетинг, реклама, PR, охорона здоров’я, розробка соціальних політик тощо).

Нормативний блок соціологічних дисциплін містить основи спеціалізації і ґрунтовну методологічну підготовку та розуміння принципів побудови теоретичної аргументації. Блок вибіркових курсів обслуговує інтереси та освітні потреби вступників у межах різнобічних навчальних треків (дослідження соціальної нерівності, соціологія здоров’я, економічна соціологія, аналіз соціальних мереж, публічна соціологія, соціальна психологія, гендерні студії, соціологія міста та дослідження бідності, організаційні студії, соціологія молоді, військова соціологія, соціологія освіти, когнітивні та психологічні дослідження соціальних явищ, соціологія культури тощо).

Упродовж навчання студенти-соціологи можуть скористатися можливостями академічної мобільності в закордонних освітніх програмах (віртуально чи аудиторно), щоб збагатити свої знання та навички в університетах Німеччини, Чехії, Фінляндії, Франції, Канади, Туреччини, країн Балтії тощо.

Пріоритетом діяльності кафедри є прищеплення студентам принципів академічної культури та поваги до наукової етики і культивування високої якості наукових досліджень. У межах підготовки до наукової кар’єри студентів-соціологів заохочують до участі в національних олімпіадах, конкурсах студентських робіт та конференціях. Крім написання курсових робіт та дипломних проєктів, студенти мають можливість також публікувати результати власних досліджень у кафедральному журналі «Наукові записки НаУКМА: Соціологія».

49
бюджетних місць
18
контрактних місць
36 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широкий спектр спеціалізацій викладачів кафедри, велика кількість доступних студентам тематичних треків для різнобічного розвитку їхніх дослідницьких інтересів

Наголос програми на емпіричній складовій та практичних навичках завдяки потужній методологічній підготовці з кількісних, якісних і мішаних методів збору та аналізу даних, програмування тощо

Опанування навичок проєктної роботи та проєктного менеджменту

Залучення до викладання на програмі дипломованих західними університетами спеціалістів і науковців з активними дослідницькими програмами та міжнародною репутацією

Можливість підвищити рівень англійської завдяки роботі з англомовними джерелами та академічній мобільності в закордонних університетах

Можливість використання масивів даних Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Доступність досвіду міжнародної мобільності та можливостей навчання за обміном на програмах у закордонних університетах-партнерах КМА

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
186.8
на бюджет
154.8
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Осінь
3
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Артикуца Сергій Сергійович

Координатор набору