054. Соціологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра соціології
Магістр
Освітня програма: Соціологія

Нормативні курси на МП «Соціологія» викладаються модульно групою з 12 науковців, які мають різнобічні компетентності і спеціалізуються на різних техніках збору та аналізу даних. Нормативний блок надає підготовку як для подальшої наукової роботи (аспірантура), так і аналітичної роботи в різних галузях поза науковою сферою, що вимагають від своїх працівників вміння роботи з даними та/чи досвіду побудови програми для збору соціальної інформації (бізнес, маркетинг, реклама, PR, охорона здоров’я, розробка соціальних політик тощо).

Блок вибіркових дисциплін щороку адаптується, щоб обслуговувати дослідницькі інтереси молодих науковців, які вступили на цей рік навчання. Вибіркові курси формують кумулятивні треки, забезпечуючи як поглиблену спеціалізацію, так і різнобічний розвиток студентів нашої програми (дослідження соціальної нерівності, соціологія здоров’я, соціальна психологія, соціологія урбанізованого простору, когнітивні та психологічні дослідження соціальних явищ, соціологія культури, багатовимірні кількісні методи тощо).

Вибіркові магістерські курси читає майже весь колектив кафедри, забезпечуючи нашим магістрантам інтелектуальну взаємодію і потенційне наукове співавторство з командою більше ніж 20 науковців з активними дослідницькими програмами та міжнародними мережами наукової співпраці.

Наукову роботу нашої кафедри зосереджено на динаміці суспільних процесів, прогнозуванні соціальних процесів та аналізі складних систем. Нашу МП зорієнтовано на розробку досліджень, які можуть пояснити не лише існуючі соціальні структури, але і соціальну динаміку.

Нашу магістерську програму характеризує методологічна концентрація та поглибленому викладанні кількісних, якісних та мішаних методів для потреб наукових досліджень та досліджень прикладного та аналітичного характеру. Троє постійних викладачів кафедри мають PhD ступені, здобуті в американських та західноєвропейських університетах. Ці спеціалісти ведуть як нормативні, так і вибіркові модулі в галузях їхньої наукової спеціалізації.

Наша МП пропонує широкі можливості для наукової міжнародної співпраці (навчання за академічною мобільністю в університетах-партнерах в межах консорціуму, участь в міжнародних конференціях, спільних дослідницьких проєктах з викладачами кафедри тощо).

Одним з пріоритетів програми є підготовка студентів МП-рівня і вище до вимог публікаційної діяльності в міжнародній науковій періодиці та надання їм навичок грантової діяльності та проектного менеджменту.

Більшість представників кафедри ведуть наукову роботу та прикріплені або до вітчизняних наукових установ, або до іноземних навчальних закладів чи дослідницьких або освітніх проєктів. Багато з наших викладачів-науковців керують власними науковими проєктами й ведуть емпіричну роботу, що відображається в їхній активній публікаційній діяльності в Україні та закордоном, до якої наша програма намагається активно долучати студентів магістерської та PhD-програм нашої кафедри.

9
бюджетних місць
11
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість активної співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та включеності в емпіричні дослідження КМІС

Наголос програми на емпіричній складовій та практичних навичках, що надає потужна методологічна підготовка з кількісних, якісних та мішаних методів збору та аналізу даних, програмування тощо

Співпраця з викладачами кафедри в емпіричних проектах, конференціях і наукових публікаціях

Залучення до викладання дипломованих західними університетами спеціалістів і науковців з активними дослідницькими програмами та міжнародною репутацією

Доступність досвіду міжнародної мобільності та можливостей нетворкінгу на дослідницьких програмах обміну в закордонних університетах

Англомовні курси та можливість покращити усну та письмову англійську мову шляхом роботи з англомовними джерелами, підготовки презентацій та опанування навичок проєктної роботи, спрямованих на наукову публікаційну та грантову діяльність

Широкий спектр спеціалізацій викладачів і, відповідно, велика кількість доступних тематичних треків для різнобічного розвитку дослідницьких інтересів

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
152.4
на бюджет
142.4
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендія ім. Ткаченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Мальцева Катерина Сергіївна

Координатор набору