061. Журналістика

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра «Могилянська школа журналістики»
Магістр
Освітня програма: Журналістика

Найоперативніший зв'язок, вичерпна інформація і відповіді на будь-які питання:

https://www.facebook.com/MohylaJSchool/

Могилянська школа журналістики – унікальний освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі масових комунікацій та журналістики.

Принципи навчання на магістерській програмі

Навчання через практику

За час навчання кожен студент створює кілька десятків індивідуальних та командних проєктів і журналістських матеріалів, серед яких статті, телевізійні та радіосюжети, документальні фільми, інтернет-проекти, журнали. Крім того, студенти проходять практику в провідних редакціях українських та закордонних медіа.

Високі стандарти професії

Від перших днів навчання викладачі спонукають студентів осмислювати та засвоювати цінності етики і професіоналізму, бути вимогливими до власної роботи та роботи колег, навчають всебічно й об’єктивно аналізувати складні ситуації та висвітлювати їх із усвідомленням можливих наслідків.

Дотримання вимог сучасності

У МШЖ відстежуються найновіші зміни в галузі та пропонуються знання і вміння, які не тільки відповідають сучасним вимогам, але й передбачають та враховують можливості подальшого розвитку журналістики.

Об’єкти вивчення або діяльності:

журналістика, нові медіа, мультимедіа, соціальні технології, комунікація, візуальні комунікації, медіавиробництво, цифрові технології, дезінформація, інформаційні впливи.

Цілі навчання:

комплексна підготовка журналістів, здатних створювати, редагувати, просувати та аналізувати медіаконтент різних видів медіа, в тому числі, конвергентних, а також розробляти дизайн та проводити медіадослідження для поглиблення експертних знань про медіа та кращого розуміння тенденцій розвитку медіаландшафту і суспільних процесів.

Теоретичний зміст:

теорії аудіо- та відеовиробництва, теорія мультимедійного тексту, нові медіа та цифрова культура, теорії медіадосліджень та методологія медіадосліджень, теорії, які дозволяють аналізувати медіаландшафт, глобальний та національний.

Фокус програми:

 • медіавиробництво та цифрові інформаційні технології;
 • візуальні медіа;
 • дослідження проблем та тенденцій у медіасфері, аналіз інформаційних викликів, зокрема аналіз медіаконтенту на предмет деструктивних інформаційних впливів, пропаганди та дезінформації.

 

Програмні результати навчання

 1. Застосовувати знання сучасних теорій, концепцій у галузі медіадосліджень, журналістики і комунікацій.
 2. Розуміти сучасні процеси і виявляти нові національні та світові тенденції розвитку медіагалузі й критично оцінювати їх потенціал.
 3. Аналізувати онлайн-середовище, соціальні медіа та цифрові аспекти медіа й комунікацій, застосовуючи нові концепції, методологічні підходи та інструменти.
 4. Володіти навичками критичного аналізу медіаконтенту
 5. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язання завдань спеціальності.
 6. Реалізовувати професійну діяльність у межах етичних і професійних стандартів.
 7. Виконувати професійну діяльність у правовому полі медіагалузі; в умовах конфлікту діяти, спираючись на принципи національної інформаційної політики.
 8. Здійснювати професійну діяльність, враховуючи особисту безпеку та дотримуватись інформаційної (цифрової) гігієни;
 9. Виявляти й оцінювати ефекти пропаганди, дезінформації та передбачати загрози шкідливого контенту.
 10. Вміти працювати з сенситивними темами: висвітлення конфліктів, переговорів і залагодження конфліктів, тероризму, радикалізації, релігійної та гендерної толерантності.
 11. Створювати власні теле-, аудіо-, відеоматеріали, анімаційні та мультимедійні продукти.
 12. Редагувати матеріали різних видів медіа (друкований, онлайн-текст, відео-, аудіоматеріали).
 13. Розуміти принципи діяльності систем збору та розповсюдження міжнародних новин, створювати контент про події у світі для різних платформ.
 14. Використовуючи знання з історії журналістики та документалістики, створювати колективні та індивідуальні документальні проєкти/фільми.
 15. Оцінювати реакцію аудиторії на медійні продукти, формувати стратегії професійної діяльності відповідно до потреб різних соціальних груп.
 16. Знати економічні принципи функціонування медіаорганізації та розуміти сучасні стратегії монетизації медіапроєктів.
 17. Застосовувати знання та вміння щодо використання інструментів управління та аналізу ефективності медіапроєкта.
 18. Вільно використовувати іноземну мову в професійній та науковій діяльності (в усній, письмовій, онлайн-комунікації).
 19. Демонструвати високу вербальну культуру журналіста та працівника медіагалузі.
 20. Реагувати на динамічні зміни медіасередовища, бути здатним самостійно оновлювати знання про технології, інновації та інструменти комунікації (в тому числі цифрові).
10
бюджетних місць
15
контрактних місць
45.5 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Низка міжнародних викладацьких проєктів з університетами Європи та США, залучення до викладання закордонних викладачів та практиків

Стажування студентів у міжнародних та загальноукраїнських медіа, відділах комунікації урядових департаментів та Міністерств

Принцип Творчих майстерень та Авторських лабораторій, що дозволяє вдосконалювати навички з документалістики, телевізійного та радіовиробництва, фактчекінгу

Співпраця з Програмою ім. Фулбрайта, залучення до викладання найкращих американських гостьових лекторів

Взаємодія з журналістами-практиками та провідними медіаорганізаціями

Унікальне професійне середовище Могилянської школи журналістики

Орієнтація на практичну роботу журналіста – навчання, наближене до принципів роботи в реальній редакції

Навчання та викладання, базовані на застосуванні сучасних інформаційних технологій та інновацій

Серед випускників знані журналісти, редактори та медіаменеджери: працівники редакцій BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Німецька хвиля, Ліга, НВ, Настоящее Время, Україна 24 та інших

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
166.5
на бюджет
146.25
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія імені Марти Коломиєць для молодих жінок, які навчаються в Школі журналістики КМА

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Іванова Світлана Петрівна

Координатор набору