072. Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет економічних наук
Кафедра фінансів
Магістр
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування» сфокусована на підготовці висококваліфікованих фінансових аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатні вирішувати нестандартні завдання, ухвалювати науково обґрунтовані фінансові рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї; креативно мислити та діяти; застосовувати сучасний інструментарій прийняття фінансових рішень; системно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію та інформаційних технологій; розробляти стратегічні та тактичні програми розвитку у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікроекономічному рівнях; мати здатність прийняття складних управлінських рішень в умовах невизначеності та підвищених ризиків на національному та міжнародному рівнях на засадах оволодіння системою компетентностей, що дозволяє бути логічно включеним у світовий інформаційний, дослідницький та професійний простір.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента забезпечується використанням у навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання, проектно-орієнтованого навчання та принципів Liberal Art Education на 35 кредитів, з них – 25 кредитів з Циклу професійної та практичної підготовки та 10 кредитів – Циклу вільного вибору.

Сертифікація Міжнародної інституції CFA (CFA Chartered Financial Analyst) підтверджує відповідність навчального процесу бакалаврської програми «Фінанси, банківська справа та страхування» світовим стандартам якості.

Студенти мають можливості участі у міжнародних програмах мобільності з можливістю перезарахування відповідних дисциплін в КМА.

Кафедра фінансів щороку вдосконалює ОП з урахуванням сучасних тенденцій в фінансах, появи нових інструментів аналізу та прогнозування, інформаційних технологій, а також методів оцінки фінансових, банківських, підприємницьких ризиків та ризиків у сфері страхування, нових підходів до проведення аудиту, оцінювання інноваційних проєктів тощо.

19
бюджетних місць
21
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Наукова, навчальна та викладацька співпраця з 2012 року з Бергенським університетом (Норвегія), а також з відомою Норвезькою школою економіки (NHH Norwegian School of Economics (NO))

Сертифікація відповідності навчального процесу магістерської програми світовим стандартам якості освіти CFA (USA) (CFA – Chartered Financial Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика)

Залучення до навчального процесу провідних західних та українських науковців-практиків, зокрема з освітою Гарвардського університету, сертифікованих бізнес-аналітиків, представників відомих українських та західних компаній

Формування універсальних професійних знань з фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з сучасним економіко-математичним інструментарієм, бізнес-аналітикою, новітніми інформаційними технологіями, методами системної динаміки

Постійна співпраця з Дослідницьким центром Національного банку України, Департаментом фінансової стабільності й Департаментом монетарної політики та економічного аналізу, залучення провідних фахівців НБУ до навчального процесу та керівництва науково-дослідної практикою магістрів

Тісна співпраця з розгалуженою мережею Alumni-організацій випускників КМА та осередків alumni – фінансистів в різних країнах світу

Можливість отримання подвійного (double) диплома на рівні МП-1 з додаткової спеціалізації «Міжнародна економіка» в університеті Парі-Ест Кретей (UPEC), Париж, Франція

100% працевлаштування випускників в Україні та за кордоном, зокрема в Норвегії, Данії, Канаді, Чехії, Польщі, Великій Британії, Франції, США

Широкий спектр можливостей для міжнародної мобільності магістрів та їх участі у міжнародних проєктах та грантах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
162.0
на бюджет
143.25
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни

Стипендії від грантодавців

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Лук’яненко Ірина Григорівна

Координатор набору