072. Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет економічних наук
Кафедра фінансів
Бакалавр
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» сфокусована на підготовці фінансових аналітиків нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері фінансів, банківської справи та страхування; її випускники здатні вирішувати нестандартні завдання, ухвалювати науково обґрунтовані фінансові рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї; креативно мислити та діяти; застосовувати сучасний інструментарій погодження фінансових рішень; системно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію та інформаційних технологій; розробляти стратегічні та тактичні програми розвитку у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікроекономічному рівнях; мають здатність ухвалювати складні управлінські рішення в умовах невизначеності та підвищених ризиків на національному та міжнародному рівнях на засадах оволодіння системою компетентностей, що дозволяє їм бути логічно включеними у світовий інформаційний, дослідницький та професійний простір.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента забезпечується використанням у навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання, проектно-орієнтованого навчання та принципів Liberal Art Education.

Сертифікація Міжнародної інституції CFA (CFA Chartered Financial Analyst) підтверджує відповідність навчального процесу бакалаврської програми «Фінанси, банківська справа та страхування» світовим стандартам якості.

Забезпеченню якості освіти сприяє залучення до освітнього процесу провідних західних та українських науковців-практиків, зокрема з освітою Гарвардського університету. Студенти мають можливості брати участь у міжнародних програмах мобільності з можливістю перезарахування відповідних дисциплін в КМА.

Кафедра фінансів щороку вдосконалює освітньо-професійну програму з урахуванням сучасних тенденцій в фінансах, появи нових інструментів аналізу та прогнозування, інформаційних технологій, а також методів оцінки фінансових, банківських, підприємницьких ризиків та ризиків у сфері страхування, нових підходів до проведення аудиту тощо.

48
бюджетних місць
16
контрактних місць
39 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Тісна співпраця з розгалуженою мережею Alumni-організацій випускників КМА та осередків alumni – фінансистів у різних країнах світу

Формування фундаментальних знань з економіки та фінансів у поєднанні з бізнес-аналітикою, сучасними інформаційними технологіями, економіко-математичним інструментарієм, методами системної динаміки та Big Data аналізом

Участь у виконанні науково-дослідних та прикладних тем, міжнародних науково-практичних конференціях, міжнародних грантах та проєктах

Цілісна система підготовки фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, а також успішно працювати як на вітчизняному, так і на висококонкурентних західних ринках праці

 

Залучення до викладання провідних практиків, іноземних професорів, відомих західних та українських науковців, зокрема з освітою Гарвардського університету, сертифікованих бізнес-аналітиків, представників відомих українських та західних компаній

Широкий спектр можливостей для міжнародної мобільності бакалаврів та їхньої участі у міжнародних проєктах та грантах

100% працевлаштування випускників освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» в Україні та за кордоном, зокрема в Норвегії, Канаді, Польщі, Великій Британії, США

Використання в освітньому процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Art Education

Постійна співпраця з 2012 року з Бергенським університетом (Норвегія) у рамках міжнародного проєкту «Вивчення економіки методами системної динаміки»

Сертифікація відповідності навчального процесу бакалаврської програми світовим стандартам якості освіти CFA (USA) (CFA – Chartered Financial Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика) з 2014 року

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
189.0
на бюджет
160.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендії Айбокс банку

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Контактна особа

Івахненков Сергій Володимирович

Координатор набору