072. Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет економічних наук
Кафедра фінансів
Аспірантура
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукову програму «Фінанси, банківська справа і страхування» розроблено в 2016 р. на основі досвіду впровадження міждисциплінарної експериментальної PhD-програми «Фінанси» Докторської школи КМА в 2008–2015 рр. та значно оновлено у 2019 р. у рамках проекту у Erasmus+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» / DocHub, 2016–2020 рр. Основним завданням програми є розбудова нової моделі третього рівня освіти, яка базується на принципі Learning by doing Research (Досліджуючи – навчаємось!).

ОНП вибудована на основі єдиної інституційної моделі і типового навчального плану, який колегіально оцінюється й коректується щороку із урахуванням відгуків аспірантів, викладачів, наукових керівників і гарантів програм, партнерських наукових інституцій.

Побудова Циклу загальної підготовки (32 кредити ЄКТС) відповідає структурі Researcher Development Statement VITAE (Realizing the potential of researchers), Великобританія. Він складається з трьох блоків дисциплін: науково-теоретичної, науково-практичної і мовної підготовки, що сприяють формуванню інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми професійної дослідницько-інноваційної діяльності в галузі фінансів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

«Цикл дисциплін професійної підготовки» (17 кредитів ЄКТС) включає дисципліни, спрямовані на формування навичок ефективного планування та здійснення наукового дослідження, здатності до науково-організаційної діяльності, співпраці в межах фахової спільноти та комунікації задля подальшого практичного впровадження його результатів.

«Цикл дисциплін вільного вибору» дає можливість аспірантам розвивати загальні навички науковця з огляду на особливості індивідуального дослідницького проєкту і планувати розвиток загальних навичок в контексті планування майбутньої кар’єри.

Кафедра фінансів щороку вдосконалює ОНП з урахуванням сучасних тенденцій в бізнесі, появи нових інструментів аналізу та прогнозування, інформаційних технологій, а також методів оцінки фінансових, банківських, підприємницьких ризиків та ризиків у сфері страхування, нових підходів до проведення аудиту, оцінювання інноваційних проєктів тощо.

ОНП «Фінанси, банківська справа і страхування» акредитовано у 2020 році як Зразкову.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
6
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широка грантова та фінансова підтримка науково-дослідницької діяльності, участі у міжнародних конференціях, підтримки публікацій у провідних західних виданнях та надання додаткових стипендій аспірантів, зокрема за рахунок Спеціальних Благодійних фондів університету «Повір в себе», Фонду родини Юхименків, Фонду родини Лозинських та інших

Прогама на основі «ДокХаб» – Докторської школи КМА регіонального міжінституційного центру підготовки науковців; викладання і навчання в ДокХабі провадиться як за окремими спеціальностями і галузями, так і з метою розвитку універсальних навичок науковця

Залучення до викладання, експертизи, наукового співкерівництва провідних західних практиків-експертів, іноземних професорів, провідних фахівців українських та міжнародних установ, а також їх спільна з аспірантами участь у виконанні науково-дослідних тем, державних програм та міжнародних проєктів

Окремий додатковий навчальний простір Докторської школи імені родини Юхименків: спеціалізовані аудиторії для проведення занять, конференційний простір із обладнанням для дистанційного навчання, місця для індивідуальної роботи, спілкування і групової роботи, комп’ютерний класу тощо

Підписана угода про першу спільну PhD-програму кафедри фінансів з Університетом Бергена (Норвегія), що дозволяє проводити підготовку та захист PhD-дисертацій аспірантами кафедри фінансів у Бергенському університеті

Можливість проходження наукових стажувань та участі у програмах міжнародної мобільності в провідних західних університетах та наукових центрах

Індивідуальна освітня траєкторія для кожного аспіранта з урахуванням його наукових інтересів й можливістю прослуховування та перезарахування широкого спектру дисциплін неформальної освіти та міжнародної мобільності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
60.0
на бюджет
60.0
на контракт

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору