073. Менеджмент

Факультет економічних наук
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Аспірантура
Освітня програма: Менеджмент

ОНП «Менеджмент» була розроблена в 2016 р. на основі досвіду експериментальних PhD-програм Докторської школи КМА в 2008–2015 рр. і впроваджувалася в 2016–2020 рр. ОНП відповідає вимогам кваліфікаційного рівня «доктор філософії» Національної рамки кваліфікацій.

Розроблений цикл професійної підготовки забезпечує науково-освітнє підґрунтя для проведення наукових досліджень та отримання нових науково-обґрунтованих результатів у сфері менеджменту та споріднених міждисциплінарних напрямах, зокрема з використанням сучасного інструментарію маркетингової діяльності.

ОНП «Менеджмент» сприяє отриманню широкого спектру загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, які необхідні для проведення наукових досліджень світового рівня, спрямованих на приріст наукових знань.

Освітньо-наукова програма відрізняється активними методами навчання (active leaning), а також навчанням через дослідження (leaning by doing research). Зокрема, вона спрямована на розвиток навичок застосовування інформаційних технологій, вмінню розв’язувати нетипові наукові проблеми, продукувати оригінальні ідеї.

Широкий перелік вибіркових дисциплін дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію кожного аспіранта з урахуванням його дослідницьких інтересів.

Цикл нормативних дисциплін професійної підготовки складається з курсів, що спрямовані на формування глибинних навичок проведення наукового дослідження аспірантами у сфері менеджменту; принципів, завдань та функцій управління процесами діяльності підприємства, здатність до науково-організаційної діяльності і співпраці в межах фахової спільноти та комунікації його результатів для подальшого практичного використання.

На основі поглибленого знання моделей управління аспіранти обирають блоки дисциплін «Циклу професійної підготовки» – «маркетинговий менеджмент» чи «управління в охороні здоров’я», спрямовані на формування здатності до аналізу та критичного осмислення проблем, інноваційних проектів та стратегічних напрямів розвитку сучасних теорій управління на державному та регіональному рівнях на засадах міжсекторального підходу у процесі реалізації дослідницької діяльності, виконання оригінального наукового дослідження.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Менеджмент»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

2
бюджетних місць
14
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Програма передбачає підготовку унікальних фахівців через цикл вибіркових навчальних курсів «маркетинговий менеджмент» та «управління в охороні здоров’я»

Група забезпечення ОНП представлена досвідченими викладачами, які брали/беруть участь в міжнародних проєктах, та/або пройшли стажування в провідних університетах та центрах світу

Аспіранти мають право і заохочуються до вибору дисциплін з магістерських програм (за своєю та іншими спеціальностями)

До реалізації програми залучені дві кафедри двох факультетів – кафедра маркетингу та управління бізнесом (Факультет економічних наук) та кафедра «Школа охорони здоров’я» (Факультет соціальних наук і соціальних технологій)

Поєднання навчання і дослідження аспірантами відбувається вже під час вивчення навчальних дисциплін

Завдяки участі у міжнародних проєктах на системній основі пропонуються гостьові лекції, курси інших ЗВО та наукових установ партнерських інституцій (в рамках «Літньої школи» і «Сесії настановчого навчання»)

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
100.0
на бюджет
94.0
на контракт

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору