073. Менеджмент

Факультет економічних наук
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Бакалавр
Освітня програма: Менеджмент

Основний фокус програми полягає у забезпеченні компетентностей випускників щодо менеджменту як інструменту підвищення ефективності організації, вивчення особливостей раціональної поведінки виробників. Освітнє середовище КМА дає змогу задовольнити потреби та інтереси здобувачів. Психологічний клімат сприяє набуттю фахової зрілості, стимулюванню творчої ініціативності, покращенню навичок комунікації.

Графік освітнього процесу забезпечує час для збалансованого розвитку здобувачів і дозволяє поєднувати аудиторні заняття з практичною роботою. Дисципліни, що входять до програми, дозволяють готувати бакалаврів менеджменту, які здатні вирішувати прикладні, управлінські задачі, мають інноваційний спосіб мислення та володіють компетентностями, необхідними для ефективного управління.

Ґрунтовна теоретична підготовка фахівців з менеджменту базується на перспективних підходах, які актуалізуються завдяки регулярним стажуванням викладачів, участі у наукових конференціях і дослідженнях. Серед переваг освітньої програми:

 • Практична спрямованість освіти, залученість здобувачів і викладачів у спільні прикладні дослідження, залучення фахівців з бізнесу до проведення гостьових лекцій, суттєвий акцент на практичній спрямованості кваліфікаційних робіт.
 • Студентоцентрований підхід та зручні умови для створення індивідуальної траєкторії навчання.
 • Графік освітнього процесу забезпечує час для збалансованої розвитку компетентностей під час аудиторних занять та індивідуальної роботи.
 • Спеціальна професійна підготовка бакалаврів менеджменту забезпечує здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця первинному управлінському рівню.
 • Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.
 • Перспективи успішного працевлаштування, оскільки випускники бакалаврської програми займають перші місця у рейтингах роботодавців.

 

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівник та головний фахівець виробничих підрозділів підприємств, начальник виробничих дільниць;
 • керівник фінансових, економічних та адміністративних департаментів організацій;
 • керівник департаменту інноваційного розвитку, відділу стратегічного розвитку;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 • менеджер-консультант з питань комерційної діяльності та управління;
 • консалтинг-менеджер, project-менеджер, product-менеджер, менеджер з продажу, менеджер із закупівель та постачання, менеджер Інтернет-магазину;
 • менеджер із підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • менеджер систем якості.

 

Наявність корпоративних пакетів програм для всіх учасників освітнього процесу, комп’ютерного класу із відповідним технічним та програмним забезпеченням для формування у майбутніх фахівців стійких професійних навичок не тільки в реальному, але й у віртуальному середовищі.

17
бюджетних місць
26
контрактних місць
45 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Унікальна освітньо-наукова програма, що гармонійно поєднує науку, практику і бізнес

Поєднання різних форм навчання (дистанційного і очного, синхронного і асинхронного)

Авторські курси від провідних науковців і практиків сфери управління

Співпраця з провідними іноземними і національними університетами

Повне забезпечення електронними ресурсами всіх навчальних дисциплін на платформі distedu

Інноваційний практико-орієнтований зміст навчання

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
192.0
на бюджет
168.1
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендії Айбокс банку

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Храпкіна Валентина Валентинівна

Координатор набору