073. Менеджмент

Факультет економічних наук
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Магістр
Освітня програма: Розвиток бізнесу: управління та консалтинг

Освітньо-наукова програма «Розвиток бізнесу: управління і консалтинг», побудована за кращими європейськими зразками моделей підготовки магістрів менеджменту, дозволяє перейти від застарілої моделі «учнівства» до сучасної європейської моделі структурованої підготовки кадрів, відрізняється активними методами навчання (active leaning), а також навчанням через дослідження (leaning by doing research).

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних на основі глибокого аналізу виявляти можливості розвитку підприємств, установ та організацій в умовах невизначеності, розбудовувати бізнес на засадах соціальної відповідальності, обґрунтовувати управлінські рішення, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, демонструвати лідерські якості, реалізовувати комплекс антикризових заходів, управляти змінами та здійснювати управлінське консультування на рівні міжнародних стандартів, зберігаючи при цьому здобутки вітчизняної практики, творчо розвиваючи і примножуючи їх.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий простір професіоналів, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетенціями, необхідними для ефективної самостійної управлінської діяльності, створення власного підприємства та управління підприємствами різних форм власності та організаційно-правових форм, консалтингової діяльності, науково-дослідницької та викладацької діяльності.

Упродовж навчання магістри опановують іноземну мову на рівні В2 і вище, ознайомлюються з сучасними трендами корпоративного управління, управління персоналом, соціальної відповідальності, маркетингового менеджменту, управління змінами, управлінського консультування, логістичного управління тощо. Для здобувачів, які прагнуть працювати у закладах вищої освіти, цікавим буде ознайомлення з сучасними методиками викладання управлінських дисциплін у вищій школі, методологією наукових досліджень.

Кожен магістр має можливість сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію шляхом обрання вибіркових дисциплін. Серед таких дисциплін користуються популярністю «Рекламний менеджмент», «Бренд-менеджмент», «Інтернет маркетинг та e-commerce», «Мистецтво переговорів», «Креативність та критичне мислення», «Злиття та поглинання корпорацій» та інші.

У рамках ОНП здобувачі мають можливість брати участь в різноманітних освітньо-наукових всеукраїнських та міжнародних проєктах, конкурсах, грантових програмах та програмах академічного обміну. Надається всебічна підтримка в реалізації студентських ініціатив.

30
контрактних місць
40 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Підготовка крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення

Залучення здобувачів до наукової, викладацької та практичної діяльності за майбутнім фахом

Поєднання традиційних та інноваційних форм навчання (ділових ігор, кейсів, професійно-ситуаційного моделювання тощо) через інтерактивні компоненти програми та використання засобів віртуальних комунікацій

Викладання певних професійних дисциплін англійською мовою та залучення практиків до освітнього процесу

Застосування сучасних універсальних та спеціалізованих інформаційних систем і програмних продуктів

Спеціальні дисципліни, присвячені проблематиці прийняття управлінських рішень з фокусом на аналітику, креативність, інноваційність та цифрові технології

Програми академічної мобільності, психологічної адаптації, сприяння розвитку професійної кар'єри та формування індивідуальної освітньої та наукової траєкторії

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
120.75
на контракт

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Храпкіна Валентина Валентинівна

Координатор набору