073. Менеджмент

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Школа охорони здоров’я
Магістр
Освітня програма: Менеджмент в охороні здоров'я

Cайт Школи охорони здоров’я:

https://sph.ukma.edu.ua/

Сторінки в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/SPHNaUKMAhttps://www.instagram.com/sphnaukma/

Освітньо-наукова програма «Менеджмент в охороні здоров’я» – фундаментальна програма для випускників бакалаврських програм, а також абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої спеціалізації, які мають чітку мотивацію до роботи в галузі охорони здоров’я та мають необхідні якості для виконання навчальної програми.

Структура освітньої програми передбачає ядро обов’язкових знань, які формують підготовленого фахівця базового рівня на перетині трьох спеціалізацій – менеджмент, система охорони здоров’я та громадське здоров’я.

Програма надає великі можливості для поглиблення знань у напрямках зацікавленості студента: впродовж другого року навчання здобувачі вищої освіти також можуть прослухати низку вибіркових дисциплін з будь-якого напрямку та дисциплін за вільним вибором, а також готують магістерську тезу.

Орієнтацією програми є прикладна та дослідницька діяльність. Магістерська теза є самостійним дослідженням проблемного питання зі сфери управління в охороні здоров’я.

Програма передбачає високу інтенсивність навчання та занурення студента у навчальний процес. Вона вимагає від студента вміння визначати власну стратегію навчання, працювати в умовах невизначеності, виявляти ініціативу у процесі власного навчання.

Метою програми є підготовка випускників, не лише озброєних необхідними галузевими знаннями, але й готових до роботи в турбулентних умовах перетворень у системі охорони здоров’я. Освітня програма дає можливість випускникам бути всебічно підготовленими для початку кар’єри в приватному, недержавному чи урядовому секторі охорони здоров’я. Зокрема випускники можуть працювати на таких посадах:

- менеджера середнього та, в перспективі, вищого рівня в медичних закладах, міжнародних організаціях та проєктах;

- спеціаліста, консультанта з охорони громадського здоров’я населення в структурі організацій (як-от Всесвітня організація здоров’я (ВОЗ), міжнародні організації, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), національні проєкти тощо);

- спеціаліста з економіки у структурі організацій сфери охорони здоров’я (МОЗ, Мінекономіки, управління охорони здоров’я, експертні установи, міжнародні проєкти, національні програми, заклади охорони здоров’я).

Освітня програма є стаціонарною програмою тривалістю 1 рік 10 місяців, але разом з тим вона дає можливість поєднувати навчання та роботу, оскільки формат навчання – модульно-дистанційний (щотижня з п’ятниці по неділю).

Особливостями програми є поєднання української та англійської мов викладання, а також те, що на програмі викладають як штатні викладачі Школи охорони здоров’я, так і зовнішні спеціалісти, які працюють у галузі, провідні експерти та експертки сфери охорони здоров’я. Випускники магістерської програми з менеджменту в охороні здоров’я можуть продовжити своє навчання на докторській програмі з менеджменту в охороні здоров’я в КМА.

5
бюджетних місць
10
контрактних місць
37 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Залучення до викладання спеціалістів з міжнародних організацій (Світовий банк, ВООЗ, ЮНІСЕФ та інші)

Можливість проходження практики в міжнародних проєктах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров'я

Залучення студентів до наукової та проєктної роботи кафедри

Залучення до викладання провідних практиків системи охорони здоров’я (медичних сестер/братів, лікарів, керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів та різних форм власності, управлінців різних ланок СОЗ)

Можливість поєднувати роботу та навчання (навчальний процес відбувається з п’ятниці по неділю)

Всебічна підготовка випускників для початку кар'єри в приватному, недержавному чи урядовому секторі охорони здоров’я

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
163.8
на бюджет
160.0
на контракт

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Шевченко Марина Вікторівна

Координатор набору