035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра загального і слов'янського мовознавства
Магістр
Освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Магістерську освітньо-наукову програму  «Теорія, історія української мови та компаративістика» було відкрито в 2008 році з метою реалізації моделі філологічної освіти з лінгвістичним спрямуванням. Фукціонування двох самостійних магістерських філологічних програм (з літературознавства і мовознавства) —  це поки що єдиний досвід в Україні зі спеціалізації студентів за відповідними знаннями, який знаходить продовження в Докторській школі КМА. Вищий якісний рівень лінгвістичної освіти на магістерській програмі вимагає формування в студентів поглиблених синтезованих знань відповідного спрямування, у зв’язку з чим мовознавчі курси загальнотеоретичного, історичного та прикладного циклів становлять основну частину фахових дисциплін навчального плану. На сьогодні таку роботу забезпечують насамперед штатні професори А.А. Лучик,  Ф.Туранли, Н. Ю. Ясакова, доценти С.І. Куранова, Л. В. Непоп-Айдачич, провідні фахівці в галузі (доктор філологічних наук С.О. Вербич, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської мови КМА П. В. Зернецький), в активі яких, крім численних статей, індивідуальні та колективні монографії, підручники, словники, енциклопедії, близько трьох десятків захищених кандидатів наук тощо.  

Програмними результатами навчання на ОНП є проведення досліджень у галузі лінгвістики із застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Для цього в оновленому переліку нормативних компонентів освітньо-наукової програми запроваджено «Комп’ютерну лінгвістику», а у вибіркових компонентах практичної та професійної підготовки — «Цифрові технології у лінгвістичних дослідженнях». Частина занять з нормативних та професійно орієнтованих дисциплін відбувається на базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Для підготовки фахівців, здатних збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й аналізувати, зіставляти тексти різних стилів і жанрів, в тому числі іноземними мовами, запроваджено компоненти «Друга іноземна мова (іспанська)», «Лінгвістика дискурсу та PR-маніпуляційний вплив», «Переклад наукових текстів: спецсемінар» 

Наші випускники працюють у виданнях «Українська правда», «День», «Ukraїner», «Forbes Ukraine», «Корреспондент», «Караван историй», на телеканалах «1+1», «UA:Перший», «Інтер», «Київ», в освітніх ініціативах «Всеукраїнська школа онлайн», «Безкоштовні курси української мови», «EdEra», «LITOSVITA», у Парламентському видавництві, Видавничому домі «Києво-Могилянська академія», видавництві «Дніпро», у проєктах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Національному музеї Тараса Шевченка, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, а ще забезпечують кадрами власний університет.     

ОНП акредитовано у 2021 р. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 квітня 2021 р., протокол №7 (50). Сертифікат про акредитацію (№ 1432 від 29.04.2021 р.).

Презентація програми «Теорія, історія української мови та компаративістика»

10
бюджетних місць
2
контрактних місць
30 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Співпраця з Українським мовно-інформаційним фондом, що дає змогу набути необхідних навичок сучасних прикладних лінгвістичних досліджень

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію

Підготовка фахівців, здатних провадити наукові дослідження, зокрема й інноваційного характеру, і презентувати їх академічній спільноті

Поєднання курсів загальнотеоретичного, прикладного та історичного циклів, опанування ґрунтовних знань мовознавчих першоджерел, динаміки та сучасного стану лінгвістичної думки

Єдина в Україні магістерська програма з компаративної лінгвістики

До викладання залучені доктори та кандидати філологічних наук, що мають досвід наукової і педагогічної діяльності, провідні вітчизняні науковці, співробітники Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
180.5
на бюджет
158.9
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Осінь
4
Весна
4

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Куранова Світлана Іванівна

Координатор набору