035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедри англійської мови та української мови
Бакалавр
Освітня програма: Англійська мова та українська мова

Відповідно до освітніх цілей КМА, в основі ОП – принцип органічного поєднання науки та освіти, що реалізовано в інноваційних авторських курсах з елементами проблемно-орієнтованого навчання для розвитку творчого, критичного мислення студентів і набуття ними професійних навичок.  

Акцент на лінгвістичній підготовці, що ґрунтується на сучасних досягненнях мовознавчої науки і має практично-орієнтований характер, уможливлює здатність випускників програми розв’язувати різноманітні фахові завдання високого рівня. Програма підготовки включає блок дисциплін ґрунтовної філологічної підготовки, а також забезпечує базові знання з різних видів усного і письмового перекладу.

Кожний слухач програми має можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки організації освітнього процесу на засадах вільного творчого навчання (Liberal Arts Education), що передбачає значну кількість вибіркових компонентів освітньої програми (75 кредитів), з-поміж яких – дисципліни професійної і практичної підготовки (50 кредитів) та дисципліни вільного вибору з будь-яких бакалаврських навчальних планів КМА (25 кредитів). При цьому формування індивідуального навчального плану в КМА є зручним і автоматизованим процесом завдяки використанню системи автоматизованого запису на вибіркові дисципліни (САЗ). 

Можливість формувати індивідуальний навчальний план, обираючи з-поміж широкого переліку вибіркових дисциплін професійного спрямування та вільного вибору або сертифікатних програм інших напрямків підготовки в КМА сприяє адаптації слухачів програми до професійної діяльності в різних сферах, формує уміння використовувати лінгвістичні знання і навички для розв'язання широкого кола творчих завдань.

Опитування випускників програми щодо їхнього працевлаштування свідчать, що багато випускників працюють у провідних українських і міжнародних медіа, міжнародних освітніх, медійних центрах і проєктах (SAIUP, American Councils for International Education), в інших сферах, опосередковано пов'язаних із філологією, зокрема в рекламному бізнесі, маркетингу, PR-відділах і центрах комунікацій (Центр досліджень енергетики, KPMG Ukraine), HR-відділах тощо – тих сферах діяльності, які потребують підготовки фахових текстів, а також перекладу й комунікації англійською та українською мовами.

До читання навчальних дисциплін освітньої програми залучені висококваліфіковані викладачі з ґрунтовним науковим і педагогічним досвідом, націлені на стале професійне удосконалення завдяки участі в програмах академічної мобільності, обміну досвідом і співпраці з колегами із закордонних університетів, міжнародних освітньо-видавничих центрів. Програма також гарантує залучення студентів до забезпечення якості ОП через регулярні анонімні опитування Центру забезпечення якості освіти КМА й у рамках самої програми.

16
бюджетних місць
45
контрактних місць
50 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість опанувати базові навички та уміння для роботи перекладачем

Залучення до навчального процесу носіїв мови

Комунікативна методика вивчення

Широкий спектр вибіркових курсів

Можливість участі у міжнародних програмах обміну, академічної мобільності

Орієнтованість на розв’язання різноманітних практичних (прикладних) лінгвістичних завдань

Ґрунтовна філологічна підготовка майбутніх фахівців

Можливість опанування німецької та інших іноземних мов

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
193.3
на бюджет
154.4
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Ясакова Наталія Юріївна

Координатор набору