Поширені запитання

Усю необхідну інформацію ви можете отримати у відповідних розділах на нашому сайті. Якщо у вас все ще залишаться питання, ви можете звернутися до контактної особи вашої освітньої програми.

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів КМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в КМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у Додатку 1 до Правил прийому в 2022 році.

Детальний опис та зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм КМА можна знайти у відповідних розділах сайту.

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає КМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів КМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в КМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм КМА дивись тут.

Вартість одного року навчання в КМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2022 року можна дізнатись тут (бакалаври і магістри). Вартість навчання зазначена для кожної з освітніх програм.

Також для оплати доступні декілька варіантів: можна платити щороку (влітку), щосеместра (влітку і взимку) або ж одноразово (заплатити одразу за всі роки навчання) – обирай, як тобі зручніше.

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до КМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

  • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
  • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в КМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів КМА дивись тут.

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  Приймальної комісії КМА vstup@ukma.edu.ua з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін, прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Особа, яка була відрахована з КМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до КМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів КМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

По детальну інформацію щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів КМА.

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

КМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

Гуртожитки КМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Дж. Маккейна, 31-А
4) Смт Ворзель, вул. Кленова, 6-А

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення вступників, зарахованих до університету, дивись на сайті КМА.

Детальніша інформація про гуртожитки

Студенти КМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету оборони України імені  Івана Черняховського, а також на базі Національної академії Служби безпеки України.

Вступ до КМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви і документи подаються абітурієнтом до приймальної комісії КМА тільки особисто.

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні для вступу на навчання. Особи, зараховані до складу студентів КМА, подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 жовтня.

Дізнатися про матеріально-технічний стан КМА можна тут.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в КМА для здобуття освітнього ступеня магістра дивитись тут.

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становить 1 рік 10 місяців.

Магістерський комплексний тест (МКТ) у формі ЗНО мають складати вступники на спеціальність 081 «Право». Більше інформації про МКТ тут.

Для вступу в 2022 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Більше інформації про МТНК тут.

Процедуру реєстрації на МКТ/МТНК покроково можна подивитись тут.

Електронна пошта приймальної комісії: vstup@ukma.edu.ua

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами

  • магістерського тесту навчальної компетентності,
  • фахового вступного випробування,

 

та розгляду мотиваційного листа.

Більше про МТНК тут.

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахового вступного випробування та розгляду мотиваційного листа.

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їхнім вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

27 червня – 18 липня 18:00

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

з 01 серпня

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

16 серпня – 23 серпня

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або тільки фахового іспиту в КМА

16 серпня – 15 вересня

до 18:00

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітнього рівня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються коштом фізичних та/або юридичних осіб, – до двадцяти.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до цих Правил, подають заяви в електронній  формі на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

В паперовій формі подають заяви в таких випадках:

– для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної мови та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, імʼя, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники в КМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб, мають особисто подати до Приймальної комісії КМА:

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;
  • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
  • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
  • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Вступники КМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб, мають особисто подати до Приймальної комісії КМА: 

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія КМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

10–17 серпня за графіком, затвердженим УЦОЯО

Основна сесія магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

07–10 вересня за графіком, затвердженим УЦОЯО

Додаткова сесія магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності

25 серпня –

31 серпня

Індивідуальні усні співбесіди в КМА замість магістерського тесту навчальної компетентності для осіб, які вступають на навчання за кошті фізичних або юридичних осіб на базі здобутого освітнього ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)

16 вересня – 19 вересня

Фахові вступні випробування в КМА згідно розкладу

Детальніше про програму магістерсього комплексного тесту можна дізнатися тут.

Детальніше про програму магістерського тесту навчальної компетентності можна дізнатися тут.

Програми фахових випробувань, які відбуватимуться у КМА, можна подивитись на нашому сайті у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань).