122. Комп’ютерні науки

Факультет інформатики
Кафедра інформатики
Бакалавр
Освітня програма: Комп’ютерні науки

Основні фахові компетентності, які набувають студенти під час навчання

 1. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та дослідження математичних моделей, обґрунтування  вибору методів і підходів для розв’язування в галузі комп’ютерних наук, інтерпретація.
 2. Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки.
 3. Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення та аналіз алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей  і створення програмних та інформаційних систем.
 4. Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналізу для дослідження складних проблем, методів формалізації та розв’язання системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
 5. Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
 6. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, зокрема бази даних, сховища даних і бази знань.
 7. Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їх оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук.
 8. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
 9. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
 10. Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проєктування ІС, синтезу складних систем на засадах використання їх комп’ютерної моделі.
 11. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.
48
бюджетних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Навчальні програми та перелік курсів оновлюються щороку за участі викладачів факультету, найкращих фахівців від ІТ та представників студентів

Випускники працюють у провідних фірмах світу, зокрема Google, Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix, і на рівних конкурують з випускниками Stanford, Harvard

Фахівці факультету інформатики є визнаними лідерами в таких галузях: штучний інтелект, аналіз даних, розробка програмного забезпечення, BigData, машинне навчання, інтелектуальні агенти, інформаційно-пошукові системи

Серед найбільших ІТ-партнерів — InfoPulse, NetCracker, GlobalLogic, EPAM, Astarta

Запрошені фахівці з ІТ викладають спеціалізовані курси, проводять відкриті лекції та тренінги, активно беруть участь в хакатонах

З другого року навчання понад 50% студентів факультету працюють за фахом неповний робочий день, з третього – 85%, з четвертого – 99%

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
192.78
на бюджет
178.7
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Студентський Стипендіальний Фонд Юлії Корман для дівчат в ІТ

Контактна особа

Бабич Трохим Анатолійович

Координатор набору